Custom Ontwerp

Nieuwbouw - Refit - Renovatie - Conversie projecten

U kunt bij Manta Marine Design terecht voor een volledig nieuw ontwerp of een aanpassing van een bestaand schip. Uw specifieke wensen en eisen worden daarbij zoveel mogelijk in ogenschouw genomen. Werk op maat met de hoogste kwaliteit.

Gebruikmakend van de meest recente en gespecialiseerde software kunnen realistische 2D en 3D visualisaties gemaakt worden om u beter inzicht te geven in het eindproduct. Hiermee wordt u dan ook verzekerd dat uw wensen en input op de juiste manier worden vertaald en geimplementeerd.

meeting