20mtr Rondvaartboot - Canalboat

GENERAL INFO

Dimensions & Specifications
Length oa: 20.00 m
Beam: 4.15 m
Airdraught: 2.00 m
Displacement: - t
Max pers. sightseeing: +/- 50 p
Max pers. meeting: +/- 20 p
Propulsion: 2x 10 kW
   
Material hull: Steel
CE category: -
 
Specifications: Fully Electric
  Multi functional
   - sightseeing
   - meetings
   - party

20mtr 100% Elektrische rondvaartboot - canal boat

 

Veel steden (nationaal en internationaal) zijn druk bezig met het beperken en terugdringen van emissies door het gebruik van verbrandingsmotoren. In Amsterdam bijvoorbeeld moet naar nu lijkt de rondvaart branche na 2025 volledig uitstootvrij varen.

Manta Marine Design is in samenwerking met John Jansen Design zich steeds verder aan het specialiseren in het ontwerp van optimale rompvormen met lage weerstand uiteraard met als doel om zo optimaal mogelijk met vermogen om te gaan. Voor alternatieve voorstuwing zoals elektrisch is dat een vereiste.

Na overleg met o.a. de vereniging Uitstootvrij en anticiperend op de veranderingen die nodig zijn en ongetwijfeld komen gaan, hebben Manta Marine Design en John Jansen Design gezamelijk een 100% elektrisch aangedreven rondvaartboot ontworpen. Het ontwerp van de rondvaartboot ligt nu te wachten op vooruitstrevende en duurzame investeerders ter realisatie.

 

A lot of cities (national and international) are working on limiting emissions by fossil fuel combustion engines. In Amsterdam for example it looks like the canal boats for the tourist industry need to be fully emission free by 2025.

Manta Marine Design in cooporation with John Jansen Design is specializing more and more in low resistance hull forms with the purpose of reducing necessary power for propulsion. For an alternative propulsion like fully electric a necessity.

After meeting with vereniging Uitstootvrij and anticipating on the changes that are necessary and undoubtedly will come Manta Marine Design and John Jansen Design have designed a 100% electric propelled canal boat. The design is currently waiting on progressive and sustainable investors to realize this project.

 

INFORMATION & PLANS

BROCHURE -
STUDY PLANS -
BUILDING PLANS & KIT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.